Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
Giấy chứng nhận ISO 22000:2018
Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 – Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận 5 sao OCOP rượu mơ Yên Tử
Giấy chứng nhận 5 sao OCOP rượu mơ Yên Tử
Giấy chứng nhận 4 sao OCOP rượu mơ Song Lộc
Giấy chứng nhận 4 sao OCOP rượu mơ Song Lộc
Bản công bố chất lượng sản phẩm rượu mơ Yên Tử
Bản công bố chất lượng sản phẩm rượu mơ Yên Tử

 

Bản công bố chất lượng sản phẩm rượu mơ Song Lộc
Bản công bố chất lượng sản phẩm rượu mơ Song Lộc
Bản công bố chất lượng Rượu mơ Yên Tử Luxury
Bản công bố chất lượng Rượu mơ Yên Tử Luxury
Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu
Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Rượu Mơ Yên Tử”
Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy phép sản xuất rượu
Giấy phép sản xuất rượu
Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng
Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng
Giấy chứng nhận quản lý hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của nhà máy Thăng Long