VỀ CHÚNG TÔI

Thang Long Brewery tiền thân là xí nghiệp bia Thăng Long thành lập năm 2001, là đơn vị trực thuộc Công ty thương mại và dịch vụ Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.